Избавлю от головняков))))))  :)

Куплю нанофил 0.02 и 0.04

Л/С